• View at the 100m marker to the view point on Koh Wua Ta Lap on a snorkeling & kayaking tour to Ang Thong National Marine Park with In Sea Speedboat

PL004 – แพ็คเกจทัวร์สมุย 4 วัน 3 คืน: นำเที่ยวรอบเกาะ – ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน – ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง

สัมผัสความงดงามของท้องทะเลอ่าวไทยไปกับแพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน พร้อมที่พักและบริการรถรับส่งจากสนามบินหรือท่าเรือบนเกาะสมุย เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆโดยรอบเกาะสมุย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระใหญ่ วัดปลายแหลม และวัดหลวงพ่อแดง ชมวิวหาดเฉวง ณ จุดชมวิวลาดเกาะ เที่ยวชมหินตา หินยาย หินรูปร่างประหลาดคล้ายกับอวัยวะเพศชายและเพศหญิง แวะซื้อกาละแม ของฝากเลื่องชื่อของเกาะสมุย ออกเดินทางท่องโลกใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ดำน้ำตื้น ชื่นชมปะการังนานาชนิด ที่เกาะเต่า สถานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำ แวะเที่ยวทะเลแหวก เกาะนางยวน ที่มองเห็นแนวสันทรายขาวละเอียดเชื่อมต่อ 3 เกาะเข้าไว้ด้วยกัน เดินทางท่องเที่ยวทางทะเลแนวผจญภัยกันต่อกับโปรแกรมหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ถึง 42 เกาะ ขึ้นจุดชมวิวทะเลใน ทะเลสาบน้ำเค็มสีมรกตที่ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทย สัมผัสบรรยากาศแบบ 360 องศาบนจุดชมวิวผาจันทร์จรัส เกาะวัวตาหลับ แพ็คเกจทัวร์นี้มอบความสุขในวันพักผ่อนของท่านให้ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทยได้อย่างเต็มอิ่มจุใจพร้อมความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียว

รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์

วันแรก เกาะสมุย – พระใหญ่ – วัดปลายแหลม – จุดชมวิวลาดเกาะ – หินตา หินยาย – ศาลเจ้ากวนอู – หลวงพ่อแดง – น้ำตกหน้าเมือง
09:00 น.
(เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้)
ทีมงาน สไมล์ สมุย ทัวร์ ต้อนรับลูกค้าที่สนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุย จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุย ได้แก่
วัดพระใหญ่ – นำท่านนมัสการหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธโคดม พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย ด้านบนองค์พระจะมองเห็นเกาะพะงัน
และวิวที่สวยงามของหาดบางรักษ์
วัดปลายแหลม – วัดเก่าแก่ของเกาะสมุย เที่ยวชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 18 กร รูปปั้นพระสังกัจจายน์ และพระอุโบสถของวัดซึ่งถูกสร้างขึ้น
กลางบึงน้ำ ทุกท่านสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้อาหารปลาได้
จุดชมวิวลาดเกาะ – แวะชม ถ่ายรูป และชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าใสตัดกับท้องฟ้าสีคราม ท่านสามารถมองเห็น
หาดทรายขาวละเอียดของหาดเฉวง ซึ่งมีระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร
หินตา หินยาย – หินแกรนิตรูปร่างประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชายและหญิง ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่า หินตา หินยาย
ใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยต้องห้ามพลาดแวะเยี่ยมชมหินตา หินยาย มิฉะนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงเกาะสมุย นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกซื้อ “กาละแม” ของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุย
ศาลเจ้าพ่อกวนอู – ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 145 ปี สร้างขึ้นโดยชาวจีนไหหลำที่อพยพมาตั้งรกรากบนเกาะสมุย ต่อมาได้มีการบูรณะ
ศาลเจ้าขึ้นใหม่และสร้างรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูเนื้อสัมริดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยเชื้อสายจีนบนเกาะสมุย

วัดคุณาราม – แวะสักการะหลวงพ่อแดง เกจิอาจารย์ชื่อดังของเกาะสมุย ที่สังขารท่านไม่เน่าเปื่อย แม้จะมรณภาพมากกว่า 40 ปี
น้ำตกหน้าเมือง 1 – น้ำตกขนาดกลางสูง 30 เมตร ที่มีความสวยงามร่มรื่นอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวและสวนผลไม้หลากหลายชนิด
ของชาวบ้าน ท่านสามารถแวะพักผ่อน ถ่ายรูป และเล่นน้ำ
13:00 น. นำท่านเข้าที่พัก เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ดำน้ำ ดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน
07:00 – 08:00 น. บริการรถตู้รับจากโรงแรมไปยังท่าเรือ ทำการเช็คอิน และรับบริการอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง และน้ำผลไม้ ณ ท่าเรือ
(หรือรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม) (มื้อที่ 1)
09:00 น. ออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน โดยเรือ Speed Boat
10:30 น. เดินทางถึงเกาะนางยวน ให้ทุกท่านได้พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ บนเกาะสวรรค์ดินแดนใต้แห่งท้องทะเลอ่าวไทย เพลิดเพลินกับ
การถ่ายภาพคู่กับวิวทะเลแหวกบนจุดชมวิว หรือดำน้ำตื้นดูปะการังบริเวณจุดดำน้ำ Japanese Garden แหล่งอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ปลานานาชนิด อีกทั้งยังสามารถเล่นน้ำบริเวณชายหาดทั้ง 3 ของเกาะนางยวน และพักผ่อนริมชายหาดได้
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารบนเกาะเต่า
13:00 น. เดินทางออกจากเกาะเต่าไปยังจุดดำน้ำ เต็มอิ่มกับกิจกรรมดำน้ำตื้นถึง 2 จุด ได้แก่ อ่าวม่วง และอ่าวตาโต๊ะ (หรืออ่าวอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะเต่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที สนุกสนานไปกับกิจกรรมดำน้ำตื้น
และชื่นชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์
15:00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะสมุย
16:30 – 17:00 น. เดินทางกลับเกาะสมุย ก่อนส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
Option 1 ดำน้ำ ดูปะการัง พายเรือคายัค ชมทะเลใน – หมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือใหญ่
วันที่ 3
07:15 – 08:00 น. บริการรถตู้รับจากโรงแรมไปยังท่าเรือหน้าทอน ทำการเช็คอินที่ท่าเรือ
08:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมรับประทานอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง และผลไม้ บนเรือ (หรือรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม) (มื้อที่ 3)
09:50 น. เดินทางถึงเกาะวัวตาหลับ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาวัวตาหลับเพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะน้อยใหญ่กว่า 42 เกาะ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับเส้นทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ หรือท่านสามารถเดินชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำบัวโบก และสนุกสนานกับการว่ายน้ำและดำน้ำตื้นบริเวณชายหาดขาวละเอียดของเกาะวัวตาหลับ
12:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ (มื้อที่ 4) ขณะล่องเรือชมท้องทะเลสีคราม
13:30 น. เดินทางถึงเกาะแม่เกาะ ชื่นชมทะเลในอันเป็นทะเลสาบน้ำเค็มสีมรกตภายในหุบเขาซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาดได้ตามอัธยาศัย รวมทั้งยังสามารถดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาดได้ สำหรับท่านที่มีกิจกรรมพายเรือคายัค จะได้พายเรือคายัคชมความงามของแก่งหิน ลอดถ้ำสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
15:30 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะสมุยไปยังท่าเรือหน้าทอน ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงดงามของเกาะแก่งต่างๆ ตลอดสองข้างทาง พร้อมบริการเครื่องดื่ม
17:30 – 17:45 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเกาะสมุย
Option 2 ดำน้ำ ดูปะการัง พายเรือคายัค ชมทะเลใน – หมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือ Speed Boat
วันที่ 3
08:00 น. บริการรถตู้รับจากโรงแรมไปยังท่าเรือ ทำการเช็คอิน และรับบริการอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง และน้ำผลไม้ ณ ท่าเรือ (หรือรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม) (มื้อที่ 3)
09:00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
10:00 น. เดินทางถึงเกาะว่าว สนุกสนานกับการดำน้ำตื้นท่ามกลางฝูงปลา และปะรังหลากหลายชนิด สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลอ่าวไทย
11:00 น. นั่งเรือชมความสวยงามของเกาะน้อยใหญ่กว่า 42 เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง แวะถ่ายรูปกับเกาะหนุมาน ซึ่งเป็นเกาะหินที่มีรูปร่างคล้ายลิงพนมมือ จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชมความสวยงามของเกาะแม่เกาะ อันเป็นที่ตั้งของ “ทะเลใน” ทะเลสาบน้ำเค็มสีมรกตท่ามกลางหุบเขา
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่เกาะสามเส้า หรืออุทยานหมู่เกาะอ่างทอง จากนั้นทำกิจกรรมพายเรือคายัคลัดเลาะเกาะแก่ง ชมธรรมชาติบริเวณโดยรอบอุทยาน
13:30 น. ออกเดินทางต่อไปยังเกาะวัวตาหลับ ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ท่านสามารถเดินขึ้นไปยัง จุดชมวิวผาจันทร์จรัส ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ถ่ายรูปและชมวิวทิวทัศน์ของตัวหมู่เกาะแบบ 360 องศา หรือหากท่านต้องการพักผ่อนตามอัธยาศัยก็สามารถเล่นน้ำและนอนอาบแดดบริเวณชายหาดได้
15:00 น. อำลาหมู่เกาะอ่างทอง ออกเดินทางกลับเกาะสมุย
16:30-17:00 น. เดินทางกลับเกาะสมุย ก่อนส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

***ต้องการเลือกเดินทางกับเรือประเภทไหน คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ

วันที่ 4 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้นเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านสู่สนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจใน สไมล์ สมุย ทัวร์

แพ็คเกจนี้รวม:

 • อาหาร 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุยไปยังที่พัก
 • บริการนำเที่ยวรอบเกาะสมุย แบบส่วนตัว
 • บริการนำเที่ยวทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน โดย Speed Boat
 • บริการทัวร์นำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดย Speed Boat/ เรือใหญ่
 • น้ำ และเครื่องดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว (โปรแกรมดำน้ำ)
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว

แพ็คเกจนี้ไม่รวม:

 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน
  คนไทย: ผู้ใหญ่ 50 บาท/ท่าน, เด็ก 30 บาท/ท่าน
  ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 250 บาท/ท่าน, เด็ก 120 บาท/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน
  คนไทย: ผู้ใหญ่ 40 บาท/ท่าน, เด็ก 20 บาท/ท่าน
  ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 300 บาท/ท่าน, เด็ก 150 บาท/ท่าน

สิ่งที่ควรเตรียมไป:

 • เสื้อผ้า / ชุดว่ายน้ำ
 • รองเท้าที่เหมาะกับกิจกรรม
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น ครีมกันแดด แว่นตา
 • ยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว

เงื่อนไขการจองแพ็คเกจ

การชำระเงิน:

 • ยืนยันการจองชำระเงินมัดจำ 50% ส่วนที่เหลือจ่ายวันเดินทาง หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งสลิปมาตามช่องทางที่ลูกค้าได้ทำการจอง พร้อมระบุชื่อ
  เบอร์โทรติดต่อ และชื่อโรงแรม สำหรับการออกใบจอง (Voucher) ให้ลูกค้านำไปใช้เช็คอินในวันเดินทาง

ช่องทางการชำระเงิน:

 • Credit Card
  • จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม 3%
 • การโอนเงินผ่านบัญชี:
  • บัญชีเลขที่:  401 418 1389
  • ชื่อบัญชี:      นางสาวสุจิตรา หนูมี
  • ชื่อธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
  • สาขา:          บิ๊กซี เกาะสมุย

นโยบายยกเลิกการจอง:

 • หากทัวร์มีการยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัย ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทาง/ เลือกทัวร์อื่นที่มีราคาใกล้เคียงกัน/ ยกเลิกและรับเงินคืนเต็มตามจำนวนที่ได้ชำระ
 • หากลูกค้ายกเลิกทัวร์และบริการอื่นๆน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ลูกค้ายินยอมจ่ายเต็มจำนวนของราคาทัวร์และบริการที่ทำการจอง
 • เงื่อนไขการคืนเงินในกรณีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้จะพิจารณาภายใต้การตัดสินใจของทางสไมล์ สมุย ทัวร์