• DCIM100GOPROGOPR0909.JPG

PL001 – แพ็คเกจทัวร์สมุย 4 วัน 3 คืน: นำเที่ยวรอบเกาะ – ทัวร์เกาะแตน เกาะมัดสุม (เกาะหมู) – ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

Sea Tour

เที่ยวสมุยครบจบในแพ็คเกจเดียว กับแพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน พร้อมที่พักและบริการรับ ส่งจากสนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุย ท่านจะได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัดพระใหญ่ วัดปลายแหลม ศาลเจ้าพ่อกวนอู และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ หินตา หินยาย น้ำตกหน้าเมือง จุดชมวิว ก่อนนำท่านพักผ่อนในโรงแรมที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรมจากโปรแกรมทัวร์ทางทะเล พาท่านไปดูปลา หาน้องหมู ที่เกาะแตน เกาะมัดสุม และตะลุยกันต่ออีกวันกับทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน ถ่ายรูป ชมวิวทะแหวก พร้อมเต็มอิ่มจุใจกับการดำน้ำตื้น ดูปะการังบริเวณอ่าวรอบเกาะเต่าที่เราพาไปถึง 2 จุด แพ็คเกจทัวร์ที่เราได้คัดสรรมาแล้วนี้พร้อมส่งมอบให้เป็นวันพักผ่อนสุดพิเศษสำหรับทุกท่าน

รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์

วันแรก เกาะสมุย – พระใหญ่ – วัดปลายแหลม – จุดชมวิวลาดเกาะ – หินตา หินยาย – ศาลเจ้ากวนอู – หลวงพ่อแดง – น้ำตกหน้าเมือง
09:00 น.
(เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้)
ทีมงาน สไมล์ สมุย ทัวร์ ต้อนรับลูกค้าที่สนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุย จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุย ได้แก่
วัดพระใหญ่ – นำท่านนมัสการหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธโคดม พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย ด้านบนองค์พระจะมองเห็นเกาะพะงัน
และวิวที่สวยงามของหาดบางรักษ์
วัดปลายแหลม – วัดเก่าแก่ของเกาะสมุย เที่ยวชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 18 กร รูปปั้นพระสังกัจจายน์ และพระอุโบสถของวัดซึ่งถูกสร้างขึ้น
กลางบึงน้ำ ทุกท่านสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้อาหารปลาได้
จุดชมวิวลาดเกาะ – แวะชม ถ่ายรูป และชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าใสตัดกับท้องฟ้าสีคราม ท่านสามารถมองเห็น
หาดทรายขาวละเอียดของหาดเฉวง ซึ่งมีระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร
หินตา หินยาย – หินแกรนิตรูปร่างประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชายและหญิง ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่า หินตา หินยาย
ใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยต้องห้ามพลาดแวะเยี่ยมชมหินตา หินยาย มิฉะนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงเกาะสมุย นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกซื้อ “กาละแม” ของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุย
ศาลเจ้าพ่อกวนอู – ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 145 ปี สร้างขึ้นโดยชาวจีนไหหลำที่อพยพมาตั้งรกรากบนเกาะสมุย ต่อมาได้มีการบูรณะ
ศาลเจ้าขึ้นใหม่และสร้างรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูเนื้อสัมริดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยเชื้อสายจีนบนเกาะสมุย

วัดคุณาราม – แวะสักการะหลวงพ่อแดง เกจิอาจารย์ชื่อดังของเกาะสมุย ที่สังขารท่านไม่เน่าเปื่อย แม้จะมรณภาพมากกว่า 40 ปี
น้ำตกหน้าเมือง 1 – น้ำตกขนาดกลางสูง 30 เมตร ที่มีความสวยงามร่มรื่นอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวและสวนผลไม้หลากหลายชนิด
ของชาวบ้าน ท่านสามารถแวะพักผ่อน ถ่ายรูป และเล่นน้ำ
13:00 น. นำท่านเข้าที่พัก เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
Option 1 ดำน้ำดูปะการั พายคายัค ถ่ายรูปหมู  เกาะแตน เกาะมัดสุม
วันที่ 2 JOIN TRIP SPEED BOAT รอบเช้า หรือ รอบบ่าย
07:30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1)
08:30 / 13:30 น. รถรับจากที่พัก นำท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือท้องกรูด
09:30 / 15:00 น. เดินทางโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่เกาะแตน ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีธรรมชาติและแนวปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การดำน้ำตื้น
ชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลท้องถิ่นสีสันสดใส และปะการังหลากหลายสายพันธุ์
10:45 / 16:15 น. เดินทางต่อไปยังเกาะมัดสุม ซึ่งได้รับสมญานามว่าเกาะหมูเมืองไทย เนื่องด้วยบรรดาหมูน้อยหมูใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาด
ท่านสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นและให้อาหารได้ นอกจากนี้ท่านยังได้พายเรือคายัคชมวิวท้องทะเลสีฟ้าคราม หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริเวณชายหาดอันเงียบสงบ
12:30 / 15:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารบนชายหาดเกาะมัดสุม
*พิเศษรอบบ่าย ชมพระอาทิตย์ตกริมชายหาดขณะรับประทานอาหาร
14:30 / 18:30 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะสมุย ก่อนส่งเช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: สามารถเลือกโปรแกรมทัวร์เป็นรอบเช้า หรือ รอบบ่าย

Option 2 ดำน้ำดูปะการัง ถ่ายรูปหมู – เกาะแตน เกาะมัดสุม
วันที่ 2 เช่าเหมาลำเรือหางยาว (4 ชั่วโมง)
ช่วงเช้า / ช่วงบ่าย

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) รถรับจากที่พัก นำท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือท้องกรูด

 • ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที) หรือ Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที) มุ่งหน้าสู่ เกาะมัดสุม
  ซึ่งได้รับสมญานามว่าเกาะหมูเมืองไทย เนื่องด้วยบรรดาหมูน้อยหมูใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาด ท่านสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่น
  และให้อาหารได้ หรือจะพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาดอันเงียบสงบ
 • จากนั้นเดินทางไปยัง เกาะแตน ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีธรรมชาติและแนวปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การดำน้ำตื้นชมสิ่งมีชีวิต
  ใต้ท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลท้องถิ่นสีสันสดใส และปะการังหลากหลายสายพันธุ์
 • เดินทางกลับมายังเกาะสมุย จากนั้นนำทุกท่านกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: สามารถเลือกรอบเรือออกได้ตั้งแต่เวลา 08:00 – 15:00 น.

วันที่ 3 ดำน้ำ ดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน
07:00 – 08:00 น. บริการรถตู้รับจากโรงแรมไปยังท่าเรือ ทำการเช็คอิน และรับบริการอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง และน้ำผลไม้ ณ ท่าเรือ
(หรือรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม) (มื้อที่ 3)
09:00 น. ออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน โดยเรือ Speed Boat
10:30 น. เดินทางถึงเกาะนางยวน ให้ทุกท่านได้พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ บนเกาะสวรรค์ดินแดนใต้แห่งท้องทะเลอ่าวไทย เพลิดเพลินกับ
การถ่ายภาพคู่กับวิวทะเลแหวกบนจุดชมวิว หรือดำน้ำตื้นดูปะการังบริเวณจุดดำน้ำ Japanese Garden แหล่งอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ปลานานาชนิด อีกทั้งยังสามารถเล่นน้ำบริเวณชายหาดทั้ง 3 ของเกาะนางยวน และพักผ่อนริมชายหาดได้
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหารบนเกาะเต่า
13:00 น. เดินทางออกจากเกาะเต่าไปยังจุดดำน้ำ เต็มอิ่มกับกิจกรรมดำน้ำตื้นถึง 2 จุด ได้แก่ อ่าวม่วง และอ่าวตาโต๊ะ (หรืออ่าวอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะเต่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที สนุกสนานไปกับกิจกรรมดำน้ำตื้น
และชื่นชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์
15:00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะสมุย
16:30 – 17:00 น. เดินทางกลับเกาะสมุย ก่อนส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้นเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านสู่สนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจใน สไมล์ สมุย ทัวร์

แพ็คเกจนี้รวม:

 • อาหาร 4 หรือ 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุยไปยังที่พัก
 • บริการรถรับ-ส่ง จากที่พักไปยังท่าเรือท้องกรูด
 • บริการนำเที่ยวรอบเกาะสมุย แบบส่วนตัว
 • บริการทัวร์นำเที่ยวเกาะแตน เกาะมัดสุม แบบเช่าเหมาลำเรือหางยาว
  หรือแบบ Join Trip Speed Boat
 • บริการนำเที่ยวทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน โดย Speed Boat
 • น้ำ และเครื่องดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว (โปรแกรมดำน้ำ) ยกเว้นแบบเช่าเหมาเรือ
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว

แพ็คเกจนี้ไม่รวม:

 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะมัดสุม 50 บาท/ท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ฟรีค่าบริการสถานที่)
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน
  คนไทย: ผู้ใหญ่ 50 บาท/ท่าน, เด็ก 25 บาท/ท่าน
  ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 200 บาท/ท่าน, เด็ก 100 บาท/ท่าน

สิ่งที่ควรเตรียมไป:

 • เสื้อผ้า / ชุดว่ายน้ำ
 • รองเท้าที่เหมาะกับกิจกรรม
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น ครีมกันแดด แว่นตา
 • ยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว

เงื่อนไขการจองแพ็คเกจ

การชำระเงิน:

 • ยืนยันการจองชำระเงินมัดจำ 50% ส่วนที่เหลือจ่ายวันเดินทาง หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งสลิปมาตามช่องทางที่ลูกค้าได้ทำการจอง พร้อมระบุชื่อ
  เบอร์โทรติดต่อ และชื่อโรงแรม สำหรับการออกใบจอง (Voucher) ให้ลูกค้านำไปใช้เช็คอินในวันเดินทาง

ช่องทางการชำระเงิน:

 • Credit Card
  • จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม 3%
 • การโอนเงินผ่านบัญชี:
  • บัญชีเลขที่:  401 418 1389
  • ชื่อบัญชี:      นางสาวสุจิตรา หนูมี
  • ชื่อธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
  • สาขา:          บิ๊กซี เกาะสมุย

นโยบายยกเลิกการจอง:

 • หากทัวร์มีการยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัย ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทาง/ เลือกทัวร์อื่นที่มีราคาใกล้เคียงกัน/ ยกเลิกและรับเงินคืนเต็มตามจำนวนที่ได้ชำระ
 • หากลูกค้ายกเลิกทัวร์และบริการอื่นๆน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ลูกค้ายินยอมจ่ายเต็มจำนวนของราคาทัวร์และบริการที่ทำการจอง
 • เงื่อนไขการคืนเงินในกรณีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้จะพิจารณาภายใต้การตัดสินใจของทางสไมล์ สมุย ทัวร์