“สมุย พลัส โมเดล” (Samui Plus Model) คืออะไร กับ ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

“สมุย พลัส โมเดล” (Samui Plus Model) คืออะไร กับ ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

Samui Plus Model คืออะไร?

Samui Plus Model คือแผนการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวยังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ตามมาตรฐานป้องกันโรคระบาดที่ได้กำหนดไว้ โดยในระหว่างที่เข้าร่วมแผนการ นักท่องเที่ยวจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดเป็นระยะ หากตรวจไม่พบเชื้อและปฏิบัติตามแผนจนครบ 14 วัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร

ใครที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายใต้ระบบ Samui Plus Model?

1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถดูรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแผนการได้ดังนี้ >>>คลิ๊ก<<< (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564)

2. นักท่องเที่ยวจะต้องบินตรงจากประเทศต้นทางมายังเกาะสมุย หรือเปลี่ยนเครื่องจากกรุงเทพฯ มายังเกาะสมุย หรือเปลี่ยนเครื่องในประเทศอื่นที่ได้รับอนุญาต

3. นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสตามชนิดของวัคซีน มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง

4. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางมากับผู้ปกครอง ต้องมีใบรับรองแพทย์และผลตรวจเชื้อแบบ REAL-TIME (RT-PCR) เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางตามแผนการ Samui Plus Model

– หนังสือเดินทาง สำคัญมากสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ
– เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)
– ประกันสุขภาพที่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องคุ้มครองโควิดไม่ต่ำกว่า 100,000 USD
– หลักฐานการจองและจ่ายเงินตั๋วเครื่องบินมายังเกาะสมุย
– หลักฐานการจองและจ่ายเงินค่าที่พักตามมาตรฐาน Samui Extra Plus สำหรับ 7 คืนแรก และที่พักบนเกาะสมุย / เกาะพะงัน / เกาะเต่า ตามมาตรฐาน SHA Plus สำหรับ 7 คืนต่อมา

รายชื่อที่พักตามมาตรฐาน Samui Extra Plus >>>คลิ๊ก<<<

รายชื่อที่พักตามมาตรฐาน SHA Plus >>>คลิ๊ก<<<

– หลักฐานการจองและจ่ายเงินค่าตรวจโควิด จำนวน 3 ครั้งตามระยะเวลาที่ระบุในแผนการ
– ผลตรวจเชื้อโควิดแบบ REAL-TIME (RT-PCR) เป็นลบ ไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
– ใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) โดยสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th
– ระหว่างพำนักอยู่บนเกาะนักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียน Samui Health Pass เพื่อติดตามการเดินทางระหว่างอยู่บนเกาะ

14 วันตามแผนการ Samui Plus Model นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

ที่มา: Samui Plus Model Standard Operation Procedures

DAY 0: WAITING (วันแรกที่เดินทางมาถึงเกาะสมุย)
นักท่องเที่ยวจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าเกาะสมุยตามแผนการ Samui Plus Model และตรวจเชื้อด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปยังที่พัก Samui Extra Plus โดยรถของทางโรงแรม หรือรถรับส่งที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ ศปก.อ.เกาะสมุย ในระหว่างรอผลตรวจนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนได้เฉพาะในห้องพักเท่านั้น

DAY 1 – 3 : AREA QUARANTINE
หลังทราบผลตรวจไม่พบเชื้อ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการพื้นที่ต่างๆ ภายในที่พัก ตามที่ได้จัดสรรไว้ ให้สำหรับนักท่องเที่ยวตามแผนการ Samui Plus Model เท่านั้น

 • สิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้
  สระว่ายน้ำ
  สามารถใช้สระว่ายน้ำรวมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้สระว่ายน้ำในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งทางโรงแรมต้องควบคุมระดับคลอรีนให้อยู่ในระดับ 1-3 และมีการแจ้งนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงความเสี่ยงในการใช้สระว่ายน้ำร่วมกัน
  ชายหาด
  นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำและพักผ่อนบริเวณชายหาดส่วนตัวของโรงแรมได้ โดยทางโรงแรมต้องจัดสรรเวลาใช้บริการหาดที่ไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นและประชาชนข้างเคียง จัดเตียงอาบแดดแบบเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร และทำความสะอาดทุกครั้งหลังนักท่องเที่ยวใช้บริการเสร็จ

ที่มา: Samui Plus Model Standard Operation Procedures

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นักท่องเที่ยวสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ COVID MANAGER โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก

 • สิ่งที่ไม่อนุญาตในขณะพักอยู่ในโรงแรม Samui Extra Plus
  • ไม่อนุญาตให้เพื่อน ญาติ หรือบุคคลอื่นใดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยเข้าพักร่วมกับนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่
  • ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวออกไปรับประทานอาหารภายนอกโรงแรม หรือไปร้านสะดวกซื้อภายนอกโรงแรม แต่สามารถให้ COVID MANAGER หรือพนักงานโรงแรมให้บริการจัดหาอาหารและของใช้จำเป็นให้นักท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ส่วนร้านอาหารภายในโรงแรมนั้นสามารถใช้บริการได้ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางโรงแรม

DAY 4 – 7 : SEALED ROUTE
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในอำเภอเกาะสมุยตามเส้นทางและโปรแกรมที่กำหนดไว้ โดยสามารถจองผ่าน COVID MANAGER เพื่อจัดหาบริการต่างๆ ได้แก่
– หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สามารถเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นในกลุ่ม Samui Plus ได้ และสามารถทำกิจกรรมดำน้ำตื้นในบริเวณที่กำหนดได้
– Boat & Yacht กำหนดให้จัดเรือบริการเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยว ไปยังหาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดยไม่มีผู้โดยสารอื่นปะปน

ที่มา: Samui Plus Model Standard Operation Procedures

– Wellness การใช้บริการเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย ในโรงแรมหรือสถานบริการที่ผ่านการรับรอง โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการสัมผัสตัวบุคคลหรือของใช้ร่วมกัน เช่น โยคะ นั่งสมาธิ ชี่กง เรกิ นวดแผนไทย เป็นต้น

โดยในวันที่ 6 – 7 นักท่องเที่ยวจะต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) เป็นครั้งที่ 2

DAY 8 – 14 : MONITORING & CONTROL
หลังทราบผลตรวจไม่พบเชื้อนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า และสามารถย้ายที่พักไปยังโรงแรมตามมาตรฐาน SHA Plus โดยอนุญาตให้เพื่อน ญาติ หรือบุคคลอื่นใดสามารถเข้าพักร่วมกับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน มีผลตรวจเชื้อแบบ REAL-TIME (RT-PCR) และลงนามในข้อยินยอมร่วมกัน (CONSENT FORM)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้ เช่น
– ใช้บริการรถรับส่งระหว่างโรงแรม ใช้บริการรถรับส่งจากโรงแรมไปยังท่าเรือ และใช้บริการรถรับส่งจากโรงแรมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในระบบปิด รถที่ผ่านมาตรฐานจะมีสัญลักษณ์ SAMUI+

– ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม เช่น Fitness สระว่ายน้ำ Kid Zone เป็นต้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
– ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะข้ามฟากจากเกาะสมุยไปยังเกาะพะงัน และเกาะเต่า
– กิจกรรมดำน้ำลึก (Scuba Diving) โดยไม่ค้างคืนบนเรือ
– ใช้บริการร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง SHA+ หรือ SAMUI+
– กีฬาทางน้ำ (Water Sport)
– สนามกอล์ฟ
– ชั้นเรียนสอนทำอาหาร (Cooking Class)
ทั้งนี้สถานที่ให้บริการกิจกรรมต่างๆ ตามที่กล่าวมาจะต้องลงทะเบียนกับ ศปก.อ.เกาะสมุย ผ่านมาตรฐานการรับรอง SHA+ / SAMUI+ และปฏิบัติตามมาตรฐาน D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

ในวันที่ 12 – 13 นักท่องเที่ยวจะต้องทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) เป็นครั้งที่ 3 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน และโรงพยาบาลเกาะเต่า โดย COVID MANAGER ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ หากตรวจไม่พบเชื้อ นักท่องเที่ยวจะได้รับใบรับรองจากระบบ Samui Plus Model ในวันที่ 15 และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร

มาตรฐาน D-M-H-T-T คืออะไร?

มาตรฐาน D-M-H-T-T คือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีดังต่อไปนี้
1. Distancing – การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
2. Mask Wearing – สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลากิจกรรม
3. Hand Washing – ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
4. Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเริ่มกิจกรรม
5. Thai Cha na – ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือ Samui Health Pass เพื่อติดตามการเดินทางในระหว่างปฏิบัติตามแผนการ Samui Plus Model

 

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก
– ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอเกาะสมุย
– www.thaiontours.com
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.thailandsha.com
– https://www.visitsamui.org/samuiextraplusaccommodation
– https://www.visitsamui.org/samuiplusfaq