PM002 – แพ็คเกจทัวร์เกาะสมุย 3 วัน 2 คืน: นำเที่ยวรอบเกาะสมุย – ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

สำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวเกาะสมุยทั้งแบบอิ่มบุญกับทัวร์เมืองและสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำ แพ็คเกจนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว โดยท่านจะได้เช็คอิน
ณ จุดแลนด์มาร์กสำคัญของเกาะสมุย ไม่ว่าจะเป็นวัดพระใหญ่ จุดชมวิวลาดเกาะ หินตา หินยาย ศาลเจ้ากวนอู น้ำตกหน้าเมือง ทั้งยังเพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้น
บริเวณเกาะเต่าที่ถือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำ ชมความสวยงามของทะเลแหวก ณ เกาะนางยวน ซึ่งมองเห็นวิวและแนวสันทรายที่เชื่อมต่อกันทั้ง 3 เกาะ เพิ่มความสะดวก
สบายในวันหยุดพักผ่อนของท่านกับบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจรจากเรา

รายละเอียดแพ็คเกจทัวร์

วันแรก เกาะสมุย – พระใหญ่ วัดปลายแหลม จุดชมวิวลาดเกาะ หินตา หินยาย ศาลเจ้ากวนอู หลวงพ่อแดง น้ำตกหน้าเมือง
09:00 น.
(เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้)
ทีมงาน สไมล์ สมุย ทัวร์ ต้อนรับลูกค้าที่สนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุย จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ เพื่อเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุย ได้แก่
วัดพระใหญ่ – นำท่านนมัสการหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธโคดม พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย ด้านบนองค์พระจะมองเห็นเกาะพะงัน
และวิวที่สวยงามของหาดบางรักษ์
วัดปลายแหลม – วัดเก่าแก่ของเกาะสมุย เที่ยวชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 18 กร รูปปั้นพระสังกัจจายน์ และพระอุโบสถของวัดซึ่งถูกสร้างขึ้น
กลางบึงน้ำ ทุกท่านสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้อาหารปลาได้
จุดชมวิวลาดเกาะ – แวะชม ถ่ายรูป และชื่นชมกับทัศนียภาพอันงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าใสตัดกับท้องฟ้าสีคราม ท่านสามารถมองเห็น
หาดทรายขาวละเอียดของหาดเฉวง ซึ่งมีระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร
หินตา หินยาย – หินแกรนิตรูปร่างประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชายและหญิง ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่า หินตา หินยาย
ใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยต้องห้ามพลาดแวะเยี่ยมชมหินตา หินยาย มิฉะนั้นจะถือว่ามาไม่ถึงเกาะสมุย นอกจากนี้ยังสามารถ
เลือกซื้อ “กาละแม” ของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุย
ศาลเจ้าพ่อกวนอู – ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 145 ปี สร้างขึ้นโดยชาวจีนไหหลำที่อพยพมาตั้งรกรากบนเกาะสมุย ต่อมาได้มีการบูรณะ
ศาลเจ้าขึ้นใหม่และสร้างรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูเนื้อสัมริดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยเชื้อสายจีนบนเกาะสมุย

วัดคุณาราม – แวะสักการะหลวงพ่อแดง เกจิอาจารย์ชื่อดังของเกาะสมุย ที่สังขารท่านไม่เน่าเปื่อย แม้จะมรณภาพมากกว่า 40 ปี
น้ำตกหน้าเมือง 1 – น้ำตกขนาดกลางสูง 30 เมตร ที่มีความสวยงามร่มรื่นอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวและสวนผลไม้หลากหลายชนิด
ของชาวบ้าน ท่านสามารถแวะพักผ่อน ถ่ายรูป และเล่นน้ำ
13:00 น. นำท่านเข้าที่พัก เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ดำน้ำ ดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน
07:00 – 08:00 น. บริการรถตู้รับจากโรงแรมไปยังท่าเรือ ทำการเช็คอิน และรับบริการอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง และน้ำผลไม้ ณ ท่าเรือ
(หรือรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม) (มื้อที่ 1)
09:00 น. ออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน โดยเรือ Speed Boat
10:30 น. เดินทางถึงเกาะนางยวน ให้ทุกท่านได้พักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ บนเกาะสวรรค์ดินแดนใต้แห่งท้องทะเลอ่าวไทย เพลิดเพลินกับ
การถ่ายภาพคู่กับวิวทะเลแหวกบนจุดชมวิว หรือดำน้ำตื้นดูปะการังบริเวณจุดดำน้ำ Japanese Garden แหล่งอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ปลานานาชนิด อีกทั้งยังสามารถเล่นน้ำบริเวณชายหาดทั้ง 3 ของเกาะนางยวน และพักผ่อนริมชายหาดได้
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารบนเกาะเต่า
13:00 น. เดินทางออกจากเกาะเต่าไปยังจุดดำน้ำ เต็มอิ่มกับกิจกรรมดำน้ำตื้นถึง 2 จุด ได้แก่ อ่าวม่วง และอ่าวตาโต๊ะ (หรืออ่าวอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะเต่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที สนุกสนานไปกับกิจกรรมดำน้ำตื้น
และชื่นชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์
15:00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะสมุย
16:30 – 17:00 น. เดินทางกลับเกาะสมุย ก่อนส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านสู่สนามบิน หรือท่าเรือบนเกาะสมุย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจใน สไมล์ สมุย ทัวร์

แพ็คเกจนี้รวม:

 • อาหาร 3 มื้อ ตามรายการที่ระบุ
 • บริการนำเที่ยวรอบเกาะสมุย แบบส่วนตัว
 • บริการนำเที่ยวทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน โดย Speed Boat
 • น้ำ และเครื่องดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว (โปรแกรมดำน้ำ)
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว

แพ็คเกจนี้ไม่รวม:

 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน
  คนไทย: ผู้ใหญ่ 50 บาท/ท่าน, เด็ก 30 บาท/ท่าน
  ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 250 บาท/ท่าน, เด็ก 120 บาท/ท่าน

สิ่งที่ควรเตรียมไป:

 • เสื้อผ้า / ชุดว่ายน้ำ
 • รองเท้าที่เหมาะกับกิจกรรม
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น ครีมกันแดด แว่นตา
 • ยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว

 

เงื่อนไขการจองแพ็คเกจ

การชำระเงิน:

 • ยืนยันการจองชำระเงินมัดจำ 50% ส่วนที่เหลือจ่ายวันเดินทาง หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งสลิปมาตามช่องทางที่ลูกค้าได้ทำการจอง พร้อมระบุชื่อ
  เบอร์โทรติดต่อ และชื่อโรงแรม สำหรับการออกใบจอง (Voucher) ให้ลูกค้านำไปใช้เช็คอินในวันเดินทาง

ช่องทางการชำระเงิน:

 • Credit Card
  • หมายเหตุ: จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม 3%
 • การโอนเงินผ่านบัญชี:
  • บัญชีเลขที่:  401 418 1389
  • ชื่อบัญชี:      นางสาวสุจิตรา หนูมี
  • ชื่อธนาคาร:  ไทยพาณิชย์
  • สาขา:          บิ๊กซี เกาะสมุย

นโยบายยกเลิกการจอง:

 • หากทัวร์มีการยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัย ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทาง/ เลือกทัวร์อื่นที่มีราคาใกล้เคียงกัน/ ยกเลิกและรับเงินคืนเต็มตามจำนวนที่ได้ชำระ
 • หากลูกค้ายกเลิกทัวร์และบริการอื่นๆน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ลูกค้ายินยอมจ่ายเต็มจำนวนของราคาทัวร์และบริการที่ทำการจอง
 • เงื่อนไขการคืนเงินในกรณีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้จะพิจารณาภายใต้การตัดสินใจของทางสไมล์ สมุย ทัวร์